سیستم های کنفرانس و ترجمه همزمان

بیشترین وضوح صدا

با بلندگوهای PAN ACOUSTICS


کنترل دیجیتالی بیم صدا

صدای بی نظیر

با بلندگوهای حرفه ایی و پرقدرت Lambda Labs

صدا ... تصویر ... کنفرانس و ترجمه همزمان
کلیه حقوق محفوظ است.